Зміст

Термін

Відповідальний

1. Продовжити роботу педагогічного колективу над розв'язанням наукової проблеми « Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання»

Протягом

року

Заступники

директора

Жорова Л.А,

Бойко С.Е. Рожко Н.О.

2. Спланувати у цьому напрямі роботу шкільних методоб'єднань

- вчителів початкових класів;

До 15.09.12

Керівник Цуркан Н.М.

- української мови та літератури;

Керівник Бойко С.Е.

- зарубіжної літератури та англійської мови

Керівник ДзюбаД.М.

- суспільних наук;

Керівник Сарахан М.М

- вчителів природничих наук;

Керівник Поліщук Л.М

- класних керівників 1-4 класів;

Керівник Бойченко В.В

- класних керівників 5-11 класів;

Керівник Рожко Н.О.

- фізичної культури , технології та предмета «Захист Вітчизни»»

Керівник Зіновкін Ю

3. Провести співбесіди з керівниками

До 1.09.12

Жорова Л.А.

Цуркан Н.М.

методичних об'єднань, творчих груп

Бойко С.Е.

по координації діяльності методичних

Рожко Н.О.

підрозділів школи.

4. Провести методичні наради:

- вимоги стандартів освіти, програмне і навчально-методичне забезпечення, техніка безпеки учасників навчально-виховногопроцесу;

Серпень

Жорова Л.А.

- безперервна освіта – необхідна умова формування фахової компетентності вчителя, готовності до інноваційної діяльності;

Вересень

Жорова Л.А.

- про результати перевірки ведення шкільної документації

Вересень

Бойко С.Е.

- робота шкільних методичних об’єднань з питання підготовки учнів і проведення шкільних предметних олімпіад;

Жовтень

Жорова Л.А.

- інноваційні підходи до формуванняжиттєво важливих компетенцій учня в умовах особистісно орієнтованого навчання тавиховання ;

Жовтень

Бойко С.Е.

- стан упровадження інформаційно - комунікаційних технологій у навчально - виховний процес школи;

Листопад

Жорова Л.А.

- про результати вивчення вимог, обсягу, доцільності та складності домашніх завдань;

Листопад

Бойко С.Е.

- інтерактивні технології навчання як необхідний засіб формування життєвої компетентності й успіху інноваційної особистості учня;

Грудень

Жорова Л.А.

- реалізація проблемного питання школи у виховній та позакласнійроботі;

Грудень

Рожко Н.О.

- про результативність навчально – виховного процесу в перших класах в умовах переходу на новий зміст навчання;

Грудень

Бойко С.Е.

- результати перевірки дотримання правил з охорони праці та техніки безпеки у навчально-виховному процесі.

Грудень

Жорова Л.А

- моніторинг як механізм регулювання діяльності вчителя і школи

Січень

Бойко С.Е.

- аналіз роботи з обдарованими та здібними учнями;

Січень

Жорова Л.А

- формування пізнавальних інтересів учнів у процесі роботи шкільних гуртків;

Лютий

Рожко Н.О.

- інноваційні підходи до проведення занять варіативної складової навчального плану;

Лютий

Жорова Л.А.

- про стан виховної, розвивальної та профорієнтаційної роботи на уроці

Березень

Бойко С.Е.

- стан викладання біології та екології в класі біотехнологічного профілю;

Березень

Жорова Л.А

- організація повторення навчального матеріалу, підготовка учнів до проходження ДПА та незалежного зовнішнього оцінювання;

Квітень

Жорова Л.А.

- використання програмного педагогічного забезпечення на уроках природничо – математичного циклу;

Квітень

Жорова Л.А.

- здійснення національного та громадянського виховання на уроках

Травень

Бойко С.Е.

- про результати реалізації програми «Сто відсотків»

Травень

Жорова Л.А.

- аналіз стану участі учителів у методичній роботі

Травень

Жорова Л.А.

5.Скласти графік засідань методичних об’єднань та методичної ради.

До 20.09.09

Жорова Л.А.

6. Заповнити діагностичні анкети.

До 05.09.09

Бойко С.Е.

Жорова Л.А.

7. Включитись у конкурс «Учитель року-2013»

Протягом року

Директор

8.Продовжити роботу «Школи комп’ютерної грамотності»

Протягом року

Адміністрація

9. Продовжити взаємовідвідування учителями уроків, виховних годин.

Протягом року

Вчителі

Директор

10.Шкільний конкурс інтегрованих уроків та позакласних заходів з використанням ІКТ «Еврика»

Протягом року

Вчителі

Адміністрація

11. Провести співбесіди з вчителями

про роботу над індивідуальними темами

Вересень

Бойко С.Е.

Жорова Л.А.

12.Педагогічний практикум «Самоаналіз уроку – це важливо»

Вересень

Жорова Л.А.

13. Методичний анонс – огляд новинок літератури «Педагогічні перлини»

Вересень

Бойко С.Е.

Жорова Л.А.

14. Науково – методичний семінар «Здоров’язберігаючі технології на уроках»

Жовтень

Бойко С.Е.

Жорова Л.А.

14. Психолого – педагогічний семінар з питань адаптації дітей 1, 5, 10 класів

Жовтень

Бойко С.Е.

Жорова Л.А.

Аполітова М.М.

15.Семінар – практикум для вчителів, що керують секціями шкільної філії МАН «Організація дослідницької роботи учнів»

Листопад

Жорова Л.А.

16.Круглий стіл «Використання традиційних та нетрадиційних форм проведення уроку для формування творчого потенціалу та життєвих компетенцій учнів»

Листопад

Жорова Л.А.

Бойко С.Е.

17.Практичний семінар «Удосконалення технології сучасного уроку в умовах розбудови національної школи»

Грудень

Жорова Л.А.

Цуркан Н.М.

18. Педагогічні читання «Видатні педагоги минувшини і сучасності про школу. Шаталов В.Ф.»

Грудень

Бібліотекар

Лозован Н.С.

19. Ділова гра для педагогів «Психологія формування знань і навичок»

Січень

Психолог

Аполітова М.М.

20.Огляд літератури «Екскурс в новинки педагогічної літератури”

Січень

Бібліотекар Лозован Н.С.

21. Провести шкільний педагогічний конкурс «Творчий імпульс»

Лютий

Адміністрація

22. Дискусія «Ідеали і ціннісні орієнтири сучасної шкільної молоді»

Лютий

Рожко Н.О.

23. Творча самопрезентація учителів, які атестуються «Імідж учителя школи – визначна складова іміджу школи»

Березень

Жорова Л.А. Бойко С.Е.

25.Методичний марафон «Так навчають в Україні!»

Березень

Жорова Л.А.

Бойко С.Е.

Виставку педагогічних напрацювань учителів, які атестуються

Березень

Жорова Л.А.

Бойко С.Е.

26. Пропагувати досвід роботи вчителів

школи на сторінках місцевої преси.

Протягом року

Адміністрація

27. Вивчити і узагальнити передовий досвід

роботи вчителів математики Жорової Л.А. та історії Назаренко І.В.

Протягом року

Жорова Л.А.

Бойко С.Е.

28. Продовжити роботу творчих груп «Удосконалення методів роботи з

Керівник

важковихованими дітьми»,

Рожко Н.О.

«Педагогічна підтримка самоосвітньої компетентності учнів»

Керівник Солопова Л.І.

29. Декада педагогічної майстерності вчителів української мови та літератури

Листопад

Бойко С.Е.

30. Декада педагогічної майстерності вчителів

Січень

Бойко С.Е. .

вчителів трудового навчання та технології інформатики..

31. Декада педагогічної майстерності

Лютий

Жорова Л.А.

вчителів суспільних наук

32. Конкурс-захист учнівських науково -

Квітень

Жорова Л.А.

дослідних робіт шкільної філії МАН «Школа власних відкриттів».

33. Підсумкова конференція шкільної філії

МАН «Від творчого пошуку до творчої особистості»

Квітень

Жорова Л.А.

34. Підведення підсумків шкільного конкурсу інтегрованих уроків та позакласних заходів з використанням ІКТ «Еврика»

Квітень

Адміністрація

35 .Продовжити поповнювати

методичний кабінет новими методичними матеріалами

Протягом року

Бойко С.Е.

Жорова Л.А.

Рожко Н.О.

36. Випустити серію брошур « Від творчого пошуку до ефективного уроку»

Протягом року

Бойко С.Е.

Жорова Л.А.

37. Оформити довідково - інформаційний

Протягом року

Бібліотекар Лозован Н.С. Жорова Л.А.

куточок «Новинки методичної літератури»

38.Створювати динамічні групи для

розв'язання методичних проблем, які виникають.

Протягом року

Адміністрація

39. Провести предметні тижні:

- правознавства;

Жовтень

Назаренко І.В..

- українська мова та література;

Листопад

Бойко С. Е.

- технології, трудового навчання;

Січень

Доценко ОА, Білий ВГ

- основи здоров'я ;

Грудень

Непомняща Н.М.

- історії та суспільних наук;

Лютий

Сарахан М.М.

- біології та екології;

Березень

Тарасенко Л.М.

- економіки

Квітень

Сарахан А.В.

40.Створити методичний проект «Учнівський зошит»

Протягом року

Жорова Л.А.

Бойко С.Е.

41. Організувати роботу 4 груп учителів по удосконаленню навиків роботи на комп’ютері

- програма Power Point

- програма Excel

Протягом року

Жорова Л.А.

-робота у програмі Word

- робота з Інтернетом

42. Науково – практична конференція «Забезпечення формування особистості учня, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення рівня компетентності педагогів»

Травень

Адміністрація

Кiлькiсть переглядiв: 110

Коментарi