Положення

про краєзнавчий музей Врадіївської

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

.

1. Загальні положення.

1. Краєзнавчий музей Врадіївської ЗОШ №1 1-3 ступенів (надалі музей) є осередком краєзнавчої роботи в школі, сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідного дому, рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток матеріальної і духовної культури краю.

2.Музей взаємодіє із всіма зацікавленими фізичними і юридичними особами.

3.Музей у своїй роботі керується Законом України „Про музеї та музейну справу і нормативними документами МС, Міністерства культури, Положенням про музей МО №151 від 20.05.1997р. та власним Положенням.

4.Дане положення розроблено на основі чинного законодавства, статуту школи.

2. Мета, головні завдання та зміст роботи музею.

1.Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження історично-культурної спадщини свого народу.

2.Головні завдання:

- удосконалення навчально-виховного процесу;

- впровадження нетрадиційних форм навчання;

- вивчення, охорона, пропаганда пам'яток матеріальної і духовної культури;

- проведення культурно-освітньої роботи;

3.Музей проводить таку роботу:

- організовує дослідницьку роботу по краєзнавству;

- систематично поповнює фонди музею;

- веде облік експонатів, забезпечує їх збереження;

- створює і оновлює експозиції виставки;

- проводить освітньо-виховну роботу з учнями, населенням селища;

- Надає можливість використовувати матеріали музею в навчально-виховній роботі.

3. Організація роботи музею

1.Профіль музею визначений педагогічним колективом, як „краєзнавчий”

2.Наказ про його відкриття видано...

3.Музей вважається легалізованим (офіційно визнаним) після одержання реєстраційного сівідотства та статусу музею при закладі освіти МО України.

4. Для реєстрації музею необхідні документи.

1.Положення про музеї.

2.Інвентарна книга.

3.Експозиція.

4.Приміщення.

5.Охорона музею.

6.Чіткий розклад роботи музею.

5.Раз у три роки проводяться огляди музеїв на підтвердження статусу музею.

6.Закриття музею проводить засновник (наказом директора школи).

4.Керівнитство роботи музею.

1.Відповідає за роботу музею директор школи.

2.Директор школи :

- вирішує питання режиму роботи;

- встановлює педагогам надбавку за роботу в музеї за рахунок економії фонду заробітної плати.

- морально заохочує педагогів за краєзнавчу роботу.

3.Роботу музею організовує рада музею (із 10 чоловік: учні та вчителі).

4.Рада музею:

- обирає голову ради;

- організовує роботу груп- секторів: пошукового, експозиційної і просвітницької роботи.

- вирішує питання про включення до фондів пам'яток, що поступили;

- обговорює та затверджує план роботи;

- заслуховує звіти про роботу;

- організовує підготовку екскурсоводів;

- веде документацію(інвентарну книгу, книгу обліку проведення екскурсій,

масових заходів, книгу актів прийому та видачі експонатів, план, роботи).

5.Облік і забезпечення збереження фондів.

1.Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам'ятки історії та допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі)

2.Відповідальність за збереження фондів покладається на керівника музею.

6.Фінансування.

1.Витрати пов'язані з пошуковою роботою, придбання інвентаря, обладання, оформлення музею, проводяться за рахунок коштів школи, органів освіти, залучених коштів.

Кiлькiсть переглядiв: 190

Коментарi