• Ви знаходитесь тут:

 • ГОЛОВНА
 • ВИХОВНА РОБОТА

/Files/images/vihovna_robota/Структура виховної роботи.jpg

З усіх творінь найпрекрасніше – людина,
яка отримала гарне виховання.
Епіктет
Найвищою цінністю на Землі є вихована людина, особистість. Через це найважливіше в світі — виховання, яке є складовою частиною ідеології і культури суспільства, воно завжди має національний характер. Це категорія загальна, постійна й вічна, що виникла з появою людини й існуватиме доти, поки існуватимуть люди на Землі. Виховання, навчання й освіта конкретизують поняття «виховання» в широкому його розумінні.
«Бо який результат навчання без серця благородного і вдячного, яка користь від наук без доброї думки?» — так сказав великий національний просвітитель Г.Сковорода ще на початку XVII ст. Розбудова національної школи вимагає приділяти особливу увагу виховній роботі з юним поколінням. В основі нової концепції виховання учнів — вихованець-особистість, яка хоче й може постійно розвиватись. Основними ідеями виховання молоді, визначеними у державних документах України, є ідеї свободи, рівності, національної гідності, гуманізму, доброти.
Провідною ланкою організації навчально-виховного процесу Врадіївської загальноосвітньої школи І — ІІІ ст.№1 є система виховної роботи, яка орієнтується на особливості особистості, виявлення нахилів, прагнення та мрії кожного учня, яка грунтується на принципах особистісно-розвивальної взаємодії, залучення кожного учня до значущої для нього діяльності. Направляємо свою роботу так, щоб вона сприяла відродженню і утвердженню духовної культури, вихованню фізично здорового, духовно багатого покоління, яке повинно шанувати свою громадянську, національну і особисту гідність, формувати основи здорового способу життя, гарантувати для всіх учнів розвиток природних задатків, їхню повноцінну реалізацію у різних видах творчої діяльності.
При діяльності виховної системи в школі враховуємо особливості від яких залежить результат виховної роботи, а саме:
· чітко визначені основні напрямки виховної роботи;
· враховується цілісність, взаємозв'язок і взаємодія кожного напрямку;
· цілеспрямованість системи, діяльність якої підлягає одним цілям і завданням.
Ефективність діяльності школи залежить від комплексності виховного процесу, від концентрації педагогічних зусиль на системних організаційних фомах діяльності.
Вчительський колектив постійно працює над вдосконаленням існуючої системи виховної роботи, вносить щось нове. Але залишається єдиним одне — зробити шкільне життя дітей насиченим, змістовним, цікавим.

Мета виховної роботи:
¨ формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.
Завдання виховної роботи:
¨ Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;
¨ Збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців;
¨ Виховання дитини як громадянина країни, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
¨ Формування творчої особистості учня, пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;
¨ Вироблення навичок здорового способу життя;
¨ Розвиток дитячого самоврядування як осередку самореалізації громадянського виховання.
Приоритетні напрями виховної роботи:
¨ Громадянське виховання;
¨ Національно-патріотичне виховання;
¨ Превентивне виховання;
¨ Морально-правове виховання;
¨ Фізичне виховання;
¨ Художньо-естетичне виховання;
¨ Екологічне виховання;
¨ Трудове виховання;
¨ Родинно-сімейне виховання;
¨ Формування здорового способу життя.
Кiлькiсть переглядiв: 983

Коментарi

 • Mario

  2013-07-03 10:20:08

  Keep it coming, wreitrs, this is good stuff....

 • Kitty

  2013-07-03 08:46:41

  What's it take to become a sublime exuednpor of prose like yourself?...

 • Denise

  2013-06-30 23:07:21

  If time is money you've made me a weiathler woman....